Váhy s neautomatickou činností

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU)

 

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody vah s neautomatickou činností 

  • AO 250 - Český metrologický institut

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS/UNO/

 

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU
31990L0384 (PDF 131 kB)

31993L0068 (PDF 211 kB)

kodifikované znění: 32009L0023 (PDF 1,3 MB)

32012R1025 (PDF 941 kB)

32014L0031 (PDF 1,1 MB)

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti