Zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. /PDF 7 MB/, o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody zdravotnických prostředků

  • AO 201 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
  • AO 224 - Institut pro testování a certifikaci, a. s.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO. nebo  Databáze rozsahu činnosti AO/NO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU
31993L0042 (PDF 296 kB)

31998L0079 (PDF 600 kB)

32000L0070 (PDF 450 kB)

32001L0104 (PDF 434 kB)

32007L0047 (PDF 218 kB)

Oprava 32007L0047R(01) (PDF 85 kB) 

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti