ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

8th meeting of the Working Group on cooperation in the field of standardization, metrology and conformity assessment between the Czech Republic and the Russian Federation

Kategorie: 

For the Czech side, the working group was attended by representatives of ÚNMZ, Czech Standardization Agency (ČAS), Czech Metrological Institute (CMI) and Association of accredited and authorized organizations (AAAO). For the Russian side, the working group was attended by representatives of Federal Agency on Technical Regulating and Metrology (Rosstandart), Russian Scientific and technical centre for information on standardization, metrology and conformity assessment (Standartinform), D.I. Mendeleyev Institute for Metrology (VNIIM), All-Russian Scientific Research Institute for Physical-Engineering and Radiotechnical Metrology (VNIIFTRI), Academy for Standardization, Metrology and Certification and Russian Export Center (REC).

The main topics of the discussion were the results, the current state and prospects of the Czech - Russian relations in the field of standardization, metrology and quality infrastructure- see Agenda of the meeting.

9th meeting of the Working Group is scheduled to take place in the Czech Republic in 2020.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.