Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Analýza národního metrologického systému ČR

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolu s Českým metrologickým institutem zpracovávají aktuální analýzu národního metrologického systému ČR (dále jen „NMS ČR“). V souvislosti s tím je třeba získat informace také od subjektů, kterých se dotýká NMS ČR, aby bylo možné formulovat kvalifikované doporučení pro jeho další rozvoj. Z tohoto důvodu oslovujeme zejména orgány veřejné správy, hospodářské subjekty a výzkumná a vývojová pracoviště.

Uvítali bychom ale také názor odborné veřejnosti.  Vyplněním a zasláním dotazníku můžete přispět k tomu, aby národní metrologický systém mohl objektivněji reflektovat potřeby a očekávání, z pohledu uživatele měřidel a měření, ve Vaší zájmové oblasti. Vyplněný dotazník lze zaslat do 10. září 2020 elektronicky na adresu metrologie@unmz.cz. Případné dotazy rádi odpovíme na výše uvedené e-mailové adrese.

Za projevenou ochotu a účast v dotazníkové akci Vám předem děkujeme.

·         Dotazník k analýze NMS ČR