Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Call for tenders

Kategorie: 

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyhlašují otevřené výběrové řízení na pozice

1) Convenor a projektový vedoucí pro projekt ve spojistosti s činností CEN/TC 455/WG 1 “Sampling”

2) Convenor, projektový vedoucí (5 pozic), expert (2 pozice) ve spojistosti s činností CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”

v rámci standardizačního požadavku Evropské komise M / 564 Evropskému výboru pro normalizaci ve spojitosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Stefana Krebse: krebs@agentura-cas.cz a to nejpozději do 23. 8. 2020.

Podrobnosti naleznete v přiložených souborech.

Zajímavý článek o projektu a činnosti CEN/TC 455: http://www.magazin-cas.cz/#flipbook/5/

Call for tender - BIOSTIMULANTS; Sampling - DEADLINE 2020-08-23

Call for tender - BIOSTIMULANTS; Other safety parameters - DEADLINE 2020-08-23