Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Cena a čestné uznání Vladimíra Lista 2019

Kategorie: 

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno..

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:

  • Cena Vladimíra Lista
  • Čestné uznání Vladimíra Lista

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2019 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 30. 6. 2019. Podmínky a pravidla pro udělení ocenění a postup nominace osobností naleznete v textu níže.

Návrhy na ocenění je možné zaslat na adresu extrel@agentura-cas.cz, fax 221 802 311, popř. poštou k rukám pí. Olgy Hončové na adresu:

Česká agentura pro standardizaci
Olga Hončová
Biskupský dvůr 5
128 01 Praha 1

Návrhový list pro předkládání návrhů

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění