Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Dne 16. 3. 2020 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno doporučení Komise (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody a dohledu nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy COVID-19