ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Dne 16. 3. 2020 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno doporučení Komise (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody a dohledu nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy COVID-19

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.