Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Evaluace Nového legislativního rámce

Evaluace Nového legislativního rámce (NLF, New Legislative Framework) se soustředí na pět hlavních kritérií –
1. efektivnost,
2. účinnost,
3. relevance technologického rozvoje,
4. koherence a
5. přidaná hodnota EU.

Evaluace se netýká problematiky harmonizovaných norem a dozoru nad trhem. Cílovou skupinou pro hodnocení tvoří především hospodářské subjekty, průmyslová sdružení, vnitrostátní orgány odpovědné za provádění právních předpisů o výrobcích, oznamující orgány, notifikované orgány, orgány dozoru nad trhem (MSA), normalizační organizace a sdružení spotřebitelů. Dotazník je dostupný na Targeted consultation on certain aspects of the New Legislative (chkmkt.com) a lze jej vyplnit nejpozději do
21. 1. 2022.