Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení Nového Legislativního rámce

Kategorie: 
stěhování

Dne 11. 11. 2022 Evropská komise zveřejnila na portálu "Have your say" výsledky proběhlého hodnocení Nového legislativního rámce (NLF), který je tvořen Rozhodnutím 768/2008/ES a nařízením 765/2008/ES. Při hodnocení byly využity výsledky veřejné konzultace, online cíleného průzkumu, konzultací se zainteresovanými subjekty organizovaných Evropskou komisí a také studie, jejíž zpracování si Evropská komise zadala externě.

Cílem NLF je posílení vnitřního trhu a zvýšení kvality posuzování shody výrobků na tento trh uváděných. Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo od doby přijetí uvedených předpisů, zejména v kontextu digitalizace, oběhového hospodářství a začleňování environmentálních aspektů do právních předpisů týkajících se výrobků, bylo potřeba posoudit, zda je NLF i nadále vhodný pro daný účel a zajišťuje, že výrobky uváděné na trh Unie jsou bezpečné a v souladu s platnými právními předpisy. Hodnoceno bylo provádění NLF s ohledem na čtyři jeho specifické cíle, kterými jsou posílení Nového přístupu, podpora soudržnosti a souladu harmonizačních právních předpisů EU, posílení systému posuzování shody, a zvýšení srozumitelnosti a důvěryhodnosti označení CE.

Pod níže uvedeným odkazem je k dispozici podrobná hodnoticí zpráva a její shrnutí.
Industrial products - evaluation of the new legislative framework (europa.eu)