ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Identifikace narušených dodavatelských a hodnotových řetězců

Kategorie: 

Útvary Evropské komise zpřístupnily průzkum pro evropské společnosti a zúčastněné strany o narušení dodavatelských řetězců za současných geopolitických podmínek. Průzkumu je možné se v aktuální fázi zúčastnit do 25. 4. 2022 a je dostupný zde: EUSurvey - Survey (europa.eu)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.