Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Legislativa v přípravě

Kategorie: 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v současnosti projednává návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků. Cílem návrhu je adaptace na nová nařízení EU v oblasti zdravotnických prostředků, a dále zajištění sponzorovaného přístupu k českým technickým normám.

Dále byla do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 18. 2. předána novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Novela transponuje Směrnici Komise EU 2019/1258 a upravuje definici základních jednotek SI v souladu se závěry 26. zasedání Všeobecné konference pro váhy a míry (CGPM).

Ve stavu vypořádávání připomínek je návrh nového zákona o metrologii, který nahradí stávající zákon č. 505/1990 Sb. Cílem nového zákona je zmodernizovat úpravu národního metrologického systému, aby odpovídala současnému technickému stavu tohoto oboru.

Dále současné době probíhá příprava novely nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Touto novelou bude provedena transpozice směrnic komise EU 2019/1922 a 2019/1929, jež upravují povolený obsah chemických látek (hliník a formaldehyd) ve hračkách.