Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informace pro autorizovaná metrologická střediska

1. Umísťování instalačního štítku tachografu (PDF 594 kB)

2. Informace ředitele odboru metrologie ÚNMZ k zabezpečení dodržování podmínek autorizace AMS provádějících ověřování digitálních tachografů (PDF 835 kB)

3. Způsob hlášení počtu ověřených měřidel (PDF 315 kB), tabulka ke stažení ve formátu .xlsx (15 kB), tabulka ke stažení ve formátu .xls (55 kB)

4. Informace o vydání MPM 21-16 (PDF 206 kB)

5. Informace o vydání MP 017 (PDF 420 kB)

6. Informace o vydání MPM 10-17 (PDF 63 kB)

7. Informace o vydání MP 018 (PDF 67 kB) (DOC 124 kB)

8. Hlášení počtu ověřených měřidel za rok 2017: tabulka ke stažení (.xlsx, 15 kB)

9. Informace o vydání MP 021 (PDF 275 kB). Předpis ke stažení: MP 021 (PDF 2,5 MB)

10. Informace o zavedení TG 2G (PDF 27 kB)

11. Informace o vydání MPM 10-20 + MPM 10-20 + Vzory žádostí k MPM 10-20

12. Sdělení ŘO k certifikaci pracovníků AMS

13. Informace o vydání aktualizované verze metrologického předpisu MP 018

Předpis ke stažení: MP 018 (Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů     motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena - analogové a digitální, postup zkoušení při ověřování)

14. Informace o vydání aktualizované verze metrologického předpisu MP 002

15. Informace o vydání MPM 10-23 + MPM 10-23 + Vzory žádostí k MPM 10-23

16. Informace o vydání MPM 10-23 Z1 + MPM 10-23 Z1 + Vzory žádostí k MPM 10-23 Z1

17. Pokyn ředitele odboru metrologie ÚNMZ Praha k ověřování „Inteligentních tachografů verze 2

18. Informace o vydání aktualizované verze metrologického předpisu MP 018

Předpis ke stažení: MP 018 (Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů     motorových vozidel, která jsou jimi povinně     vybavena - analogové a digitální, postup zkoušení při ověřování)