Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informace pro subjekty autorizované k výkonu úředního měření

Informace pro subjekty autorizované k výkonu úředního měření

1. MP 010 Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou z března 2021

V PROFILECH S VOLNOU HLADINOU předpis je ke stažení na stránkách Českého metrologického institutu zde.

2. Sdělení ředitele odboru pro subjekty autorizované k výkonu úředního měření

3. MP 020 Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k výkonu úředního měření z února 2018 je ke stažení na stránkách Českého metrologického institutu zde.

4. Metodický pokyn pro metrologii 13-20 Autorizace subjektů k výkonu úředního měření účinný od 1. července 2020 je ke stažení zde.

5. MP 010 -Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou. Postup pro provádění úředního měření metodou rychlostního pole, objemovou metodou, vážicí metodou, přenosnou měřicí sestavou s průtokoměrem, měrnými přelivy a žlaby nabývá účinnosti 15. března 2023 a je  ke stažení na stránkách Českého metrologického institutu zde.

6. Informace o vydání nového MPM 13-23 + MPM 13-23 + vzory žádostí