ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Měřidla tepla

Úkoly PRM řešené firmou Václav Edr - TPM Znalecká kancelář

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené firmou Václav Edr - TPM Znalecká kancelář:

 

  • úkol č. VIII/3/08 Zjištění skutečných provozních stavů pro měřidla tepla s teplonosným médiem voda především na vstupu do objektů - závěrečná zpráva (PDF 496 kB)

 

  • úkol č. VIII/3/09 Zjištění skutečných provozních stavů pro měřidla tepla pro přípravu teplé vody v objaktech a tepla vstupujícího do objektů - závěrečná zpráva (PDF 461 kB)

 

  • úkol č. VIII/2/11 Zjištění vlivu montáže snímačů teploty při měření tepelné energie s teplonosným médiem voda ve skutečných provozních podmínkách - závěrečná zpráva (PDF 3 177 kB)

 

  • úkol č. VIII/2/12 Zjiště

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.