ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Vybrané výstupy z programu rozvoje metrologie

Zde uvedené výstupy z Programu rozvoje metrologie jsou NEPRODEJNÉ. Jsou určené pro technickou veřejnost, nesmějí však být využity ke komerčním účelům nebo úplatně či bezúplatně šířeny a jinak distribuovány bez vědomí ÚNMZ.

ÚNMZ nenese odpovědnost za obsah dokumentů. Tu nesou jednotliví řešitelé.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.