Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vybrané výstupy z programu rozvoje metrologie

Zde uvedené výstupy z Programu rozvoje metrologie jsou NEPRODEJNÉ. Jsou určené pro technickou veřejnost, nesmějí však být využity ke komerčním účelům nebo úplatně či bezúplatně šířeny a jinak distribuovány bez vědomí ÚNMZ.

ÚNMZ nenese odpovědnost za obsah dokumentů. Tu nesou jednotliví řešitelé.