Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Výběr výstupů úkolů PRM zaměřený na zajímavosti: různí řešitelé, různá metrologická témata

úkoly Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV:

  • VII/7/14: Stanovení vhodnosti použití vybraných typů hydrometrických vrtulí - zpráva (PDF  1560 kB)

 

úkol ČMI (řešitelka Ing. Miroslava Benková, PhD.)

  • VIII/17/15: Expertíza správnosti měření bytových vodoměrů - informační článek (PDF 250 kB) Ing. Z. Veseláka