ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Inovace a metrologie v praxi

Výběr výstupů úkolů PRM zaměřený na zajímavosti: různí řešitelé, různá metrologická témata

úkoly Výzkumného ústavu vodohospodářského VÚV:

  • VII/7/14: Stanovení vhodnosti použití vybraných typů hydrometrických vrtulí - zpráva (PDF  1560 kB)

 

úkol ČMI (řešitelka Ing. Miroslava Benková, PhD.)

  • VIII/17/15: Expertíza správnosti měření bytových vodoměrů - informační článek (PDF 250 kB) Ing. Z. Veseláka

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.