Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Úkoly z oblasti kalibrací, metodik a HBZ

Úkoly PRM zpracované Českým kalibračním sdružením

České kalibrační sdružení (ČKS) vypracovalo několik úkolů PRM z oblasti metodik kalibrací vah s automatickou i neautomatickou činností, činnosti kalibračních laboratoří, dále příručku pro balírny HBZ, metodiku pro provádění kontrol objemu čepovaných a rozlévaných nápojů.

Výstupy  těchto úkolů PRM najdete na webových stránkách ČKS.

 

 • VII/3/10 Příručka pro uživatele vah s neautomatickou činností k vyjadřování chyb indikací a nejistot při používání a vyjadřování výsledků vážení

 

 • VII/8/11 Revize kalibračních postupů pro váhy s neautomatickou činností s počtem dílků nad 10 000

Revize kalibračních postupů pro váhy s neautomatickou činností s počtem dílků do 10 000

 

 • VII/3/12 Studie proveditelnosti kalibrací vah používaných ve výrobnách betonu akreditovanými metodami

 

 • VII/7/13 Návrh pravidel pro určení rozsahu měření a hodnot CMC v případě použití náhradní zátěže při kalibracích vah s neautomatickou činností

 

 • VII/12/14 Návrh metodiky pro kalibraci vah s automatickou činností a vyjadřování nejistot při kalibracích

 

 • VII/10/14 Návod ČKS kalibrační a měřicí schopnosti kalibrace CMC v oblasti elektrických veličin

Návod ČKS pro stanovení měřicích schopností pro interně kalibrované etalony

 

 • VII/10/15 Návrh metodiky kontrol objemu čepovaných a rozlévaných nápojů

 

 • VII/12/16 Návrh metodiky pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků

 

 • VII/12/17 Návrh metodiky pro vyjádření cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků deklarovaných podle objemu

 

 • II/18/17 Zpracování metodiky pro zkoušení záznamníků teplot používaných při přepravách hluboce zmrazených potravin

 

 • VII/19/17 Překlad dokumentu WELMEC INFO 6-001, 2016 Přehled dopadu nařízení o potravinářských informacích na hotová balení

 

 • VII/18/18 Revize kalibračních postupů pro váhy s neautomatickou činností a vytvoření nástroje pro zpracování výsledků a vyjádření nejistot při kalibracích vah s neautomatickou činností