Překlady návodových dokumentů WELMEC

V rámci úkolů PRM jsou řešeny překlady vybraných mezinárodních návodových a informačních dokumentů WELMEC

Překlady dokumentů WELMEC

úkol PRM VII/21/18

 • WELMEC Guide 8.0 Oznámené subjekty podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU – obecné informace týkající se posuzování a činnosti (2016) (PDF 216 kB)
 • WELMEC Guide 8.9 Směrnice o měřidlech 2014/32/EU: Společná aplikace – odměrné nádoby (2017) (PDF 471 kB)

 

úkol PRM VII/19/17

 • WELMEC Info 6-001 Přehled dopadu nařízení o potravinářských informacích na hotová balení (PDF 92 kB)

 

úkol PRM VII/16/16

 • WELMEC Guide 5.2 Průvodce dozorem nad trhem (NAWI a MID) (PDF 212 kB)
 • WELMEC Guide 6.4 Příručka pro balírny a dovozce HBZ označovaného symbolem e (PDF 995 kB)

 

úkol PRM VII/9/15

 • WELMEC Guide 7.2 Software (směrnice MID 2014/32/EU) (2015) (PDF 1 891 kB)

 

úkol PRM VII/19/14 – návodové dokumenty WELMEC zabývající se problematikou HBZ (hotově baleného zboží)

 • WELMEC Guide 6.0 Úvod k dokumentůWELMEC pro hotová balení (PDF 423 kB)
 • WELMEC Guide 6.5 Pokyny ke kontrolám hotových balení označených symbolem e (PDF 1 340 kB)
 • WELMEC Guide 6.6 Příručka pro uznávání postupů (PDF 452 kB)
 • WELMEC Guide 6.8 Odkapané množství (PDF 604 kB)
 • WELMEC Guide 6.9 Hotová balení – nejistota měření (PDF 1 312 kB)
 • WELMEC Guide 6.12 Příručka ke směrnici 75/107/EHS (PDF 1 074 kB)

 

úkol PRM VII/15/14 a úkoly PRZ – návodové dokumenty WELMEC týkající se NAWI

 • WELMEC Guide 2 Směrnice 90/384/EHS, 2004, WELMEC Guide 2 (PDF 637 kB), 2014, 6.vydání: změny – kap.3 (PDF 614 kB)
 • WELMEC Guide 2.1 Návod na zkoušení indikátorů (PDF 777 kB)
 • WELMEC Guide 2.2 Návod na zkoušení pokladních systémů (POS) (PDF 338 kB)
 • WELMEC Guide 2.3 Návod na zkoušení softwaru (PDF 373 kB)
 • WELMEC Guide 2.5 Návod pro modulární přístup a testování počítačů a dalších digitálních periferních zařízení (NAWI) (PDF 268 kB)
 • WELMEC Guide 2.8 Příručka pro převod výsledků zkoušek NAWI (indikátor) pro účely AWI (PDF 597)

 

úkoly PRM VII/18/14, PRM VII/21/18

 • WELMEC Guide 10.1 Návodový dokument na přezkoušení typu rodiny objemových rotačních průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda (PDF 267 kB)
 • WELMEC Guide 10.3 Návodový dokument na použití záznamového zařízení v měřicích systémech pro kapaliny jiné než voda (PDF 430 kB)
 • WELMEC Guide 11.1 Směrnice MID, společné aplikace pro komunální měřidla (PDF 486 kB)
 • WELMEC Guide 11.3 Návodový dokument k plombování měřidel pro měření spotřeby médií v distribuční síti (PDF 631 kB)

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.