Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Překlady návodových dokumentů WELMEC

V rámci úkolů PRM jsou řešeny překlady vybraných mezinárodních návodových a informačních dokumentů WELMEC

Překlady dokumentů WELMEC

Odkaz Název
WELMEC Guide 2 Směrnice 2014/23/EC a 2014/32/EC: Společná aplikace
Váhy s neautomatickou činností (NAWI)
Váhy s automatickou činností (AWI)
Měřidla pro více rozměrová měření (MDMI)
(vyd. 2021), (PDF 922 kB)
WELMEC Guide 2.1 Návod na zkoušení indikátorů (PDF 777 kB) - Pozn. stažený, zveřejněn pouze pro srovnávací účely
WELMEC Guide 2.2 Návod na zkoušení pokladních systémů (POS) (PDF 338 kB)
WELMEC Guide 2.3 Návod na zkoušení softwaru (PDF 373 kB) - Pozn. stažený, zveřejněn pouze pro srovnávací účely
WELMEC Guide 2.5 Návod pro modulární přístup a testování počítačů a dalších digitálních periferních zařízení (NAWI) - Pozn. stažený, zveřejněn pouze pro srovnávací účely
(PDF 268 kB)
WELMEC Guide 2.8 Příručka pro převod výsledků zkoušek NAWI (indikátor) pro účely AWI (PDF 597)
WELMEC Guide 2.10 Technická implementace modulárního hodnocení váhy s neaut. činnosti, váhy s autom. činností (vyd. 2021), (PDF 576 kB)
WELMEC Guide 5.2 Průvodce dozorem nad trhem (NAWI a MID) (PDF 212 kB)
WELMEC Guide 6.0 Úvod k dokumentůWELMEC pro hotová balení (PDF 423 kB)
WELMEC Guide 6.1 Definice pojmů (pro hotová balení) (PDF 782 kB)
WELMEC Info 6-001 Přehled dopadu nařízení o potravinářských informacích na hotová balení (PDF 92 kB)
WELMEC Guide 6.3 Příručka k harmonizované implementaci směrnice Rady 76/211/EHS ve znění pozdějších předpisů
(PDF 551 kB)
WELMEC Guide 6.4 Příručka pro balírny a dovozce HBZ označovaného symbolem „e“ (PDF 995 kB)
WELMEC Guide 6.5 Pokyny ke kontrolám hotových balení označených symbolem e (PDF 1 340 kB)
WELMEC Guide 6.6 Příručka pro uznávání postupů (PDF 452 kB)
WELMEC Guide 6.7 Pokyny pro příslušné orgány za účelem kontroly trhu hotových balení (PDF 1513 kB)
WELMEC Guide 6.8 Odkapané množství (PDF 510 kB)
WELMEC Guide 6.9 Hotová balení - nejistota měření (PDF 1 312 kB)
WELMEC Guide 6.12 Příručka ke směrnici 75/107/EHS (PDF 1 074 kB)
WELMEC Guide 6.10 Informace o kontrolách hotově balených výrobků včetně implementace směrnice Rady 76/211/EHS (2011) (PDF 1284 kB)
WELMEC Guide 6.11 Informace týkající se hotových balení, jejichž množství se po zabalení mění (2013) (PDF 615 kB)
WELMEC Guide 6.13 Shoda importovaných hotových balení s označením „e“ (2017) (PDF 1211 kB)
WELMEC Guide 6.14 Návody a informace o jednotkách hmotnosti nebo objemu u hotových balení (2018) (PDF 1094 kB)
WELMEC Guide 7.2 Softwarová příručka (2023) (PDF 2,09 MB)
WELMEC Guide 7.3 Referenční architektury -na základě příručky WELMEC Guide 7.2 (2020)  (PDF  1158 kB)
WELMEC Guide 7.4 Příklady aplikací příručky WELMEC Guide 7.2 (2022) (PDF 534 kB)
WELMEC Guide 7.5 Software v NAWI (směrnice pro váhy s neautomatickou činností
2014/31/EU)(2020)(PDF 432 kB)
WELMEC Guide 7.6 Posouzení rizik softwaru (vyd. 2021), (PDF 842 kB) s přílohou č. 1 (xls 35 kB)
WELMEC Guide 8.0 Oznámené subjekty podle směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU - obecné informace týkající se posuzování a činnosti (2016) (PDF 216 kB)
WELMEC Guide 8.2 Směrnice o měřidlech 2014/32/EU - aplikace modulu H1 (2018) (PDF 771 kB)
WELMEC Guide 8.3 Aplikace postupu B: EU přezkoušení typu (dle směrnic MID a NAWID) (PDF 972 kB)
WELMEC Guide 8.4 Aplikace postupu D -zajištění kvality podle směrnice 2014/32 / EU (MID) nebo směrnice 2014/31 / EU (NAWID) (2017) (PDF 611 kB)
WELMEC Guide 8.5 Posuzování oznámených subjektů
podle normy EN ISO/IEC 17065 (2018) (PDF 824 kB)
WELMEC Guide 8.6 Předpoklad shody systému kvality výrobců podle modulu D (NAWID), modulů D, H1 (MID) při aplikaci normy EN ISO 9001:2015 (PDF 1 138 kB) (2018)
WELMEC Guide 8.7 Směrnice o měřidlech (2014/32/EU)
Posuzování oznámených subjektů autorizovaných pro modul F podle normy EN ISO/IEC 17020 (2018)
(PDF 1 027 kB)
WELMEC Guide 8.8 Příručka pro obecná a administrativní hlediska dobrovolného systému modulárního hodnocení měřidel (2017) (PDF 712 kB)
WELMEC Guide 8.9 Směrnice o měřidlech 2014/32/EU: Společná aplikace - odměrné nádoby (2020) (PDF 1100 kB)
WELMEC Guide 10.1 Návodový dokument na přezkoušení typu rodiny objemových rotačních průtokoměrů pro kapaliny jiné než voda (PDF 267 kB)
WELMEC Guide 10.3 Návodový dokument na použití záznamového zařízení v měřicích systémech pro kapaliny jiné než voda - Pozn. stažený, zveřejněn pouze pro srovnávací účely - Pozn. stažený, zveřejněn pouze pro srovnávací účely
(PDF 430 kB)
WELMEC Guide 10.8 Příručka pro společné uplatňování MID přílohy VII (MI-005)a OIML R117-1, (R81, R80, R139) (2020)
(PDF 796 kB)
WELMEC Guide 10.10 Průvodce hodnocením čistě digitálních částí (PDF 693 kB)
WELMEC Guide 11.1 Směrnice pro měřidla 2014/32/EU - Společné aplikace pro komunální měřidla (2020) (PDF 1351 kB)
WELMEC Guide 11.3 Návodový dokument k plombování elektroměrů k měření činné energie, plynoměrů a přepočítávačů (2020)
(PDF 671 kB)
WELMEC Guide 11.4 Informace, které musí obsahovat certifikát přezkoušení typu a označení připojené na plynoměrech (2015) (PDF 759 kB)
WELMEC Guide 11.5 Měřidla spotřeby medií a přídavná zařízení (2015) (PDF 775 kB)