ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Překlady doporučení OIML

Překlady vybraných doporučení OIML řešených v rámci PRM

  • Doporučení OIML R 117-1 Dynamické měřicí systémy (PDF 1 470 kB)
  • Dokumentu OIML D11 Obecné požadavky na měřidla - podmínky okolního prostředí, úkol ČMI (PDF 1 399 kB)
  • Doporučení OIML 134-1  Automatické váhy pro vážení silničních vozidel za jízdy a měření zatížení náprav - Část 1: Metrologické a technické požadavky – Zkoušky (PDF 1 111 kB)
  • Doporučení OIML 134-2 Automatické váhy pro vážení silničních vozidel za jízdy a měření zatížení náprav - Část 2: Formát zkušebního protokolu (PDF 2 096 kB)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.