ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Praxe kalibračních laboratoří

Úkoly PRM zaměřené na praxi kalibračních laboratoří. Řešitel Ing. Antonín Chybík

 

  • úkol PRM: Intervaly rekalibrací pracovních měřidel, zpráva je k dispozici zde (PDF 13,9 MB)

 

  • úkol PRM: Prostředí kalibračních laboratoří hmotnosti,tlaku a frekvence, zpráva je k dispozici zde (PDF 13,5 MB)

 

  • úkol PRM: Kalibrační laboratoře elektrických veličin, délek a teploty, zpráva je k dispozici zde  (PDF 22 MB)

 

  • úkol PRM: Kalibrační laboratoře hm

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.