Metrologie v chemii

Úkoly PRM řešené EURACHEM ČR, VŠCHT, CSlab spol. s r.o., Analytika, spol. s r. o.

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené Eurachem – ČR

 

 • úkol č. IX/8/08 Metrologické informace pro chemické a biologické laboratoře – vydáno jako Kvalimetrie 15 Použití informace o nejistotě k posuzování shody Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků

 

 • úkol č. VIII/15/09 Metrologické informace pro chemické a biologické laboratoře – vydáno jako Kvalimetrie 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii Řešené příklady na CD-ROM v Excelu

 

 • úkol č. VII/6/2015 Validace analytických postupů – vydáno jako Kvalimetrie 20

 

 • úkol č. VII/6/2016 Referenční materiály a cílová nejistota chemických měření – vydáno jako Kvalimetrie 21

 

 • úkol č. VII/6/17 Průvodce kvalitou a metrologií v analytické chemii – vydáno jako Kvalimetrie 22

 

 • úkol č. VII/6/18 Metrologie v chemii, stručný průvodce – vydáno jako Kvalimetrie 23

 

 

Všechny publikace Eurachem najdete zde.

 

 

Výstupy z úkolů Programu rozvoje metrologie řešené VŠCHT

 

 • úkol č. VII/5/06 Metodiky měřicích postupů (potraviny) – závěrečná zpráva (PDF 4 176 kB)

 

 • úkol č. VII/5/07 Metodiky měřicích postupů (biotické matrice) – závěrečná zpráva (PDF 1 137 kB)

 

 • úkol č. VIII/5/08 Metodický návod pro tvorbu plánu nejistot kvalifikovaných testů a interpretaci identifikace – metodická příručka (PDF 392 kB)

 

 • úkol č. VIII/4/12 Zabezpečení činnosti Metrologické a zkušební laboratoře VŠCHT – závěrečná zpráva (PDF 2 588 kB), příloha 1 – Nové postupy pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků potravinách – rešerše (PDF 381 kB), příloha 2 – Uživatelská příručka pro analýzu nejistot (PDF 2 146 kB), příloha 3 – program UNCERTAINTY_MC (XLSM 1 424 kB), příloha 4 – program BIVARIATE (XLS 156 kB)

 

 • úkol č. VII/14/17 Metrologické postupy v metabolomickém vyšetřování potravin a krmiv – závěrečná zpráva (PDF 1879 kB)

 

 

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené CSlab

 

 

 

 • úkol č. VIII/7/09 Nejistoty vzorkování (odpadní voda 3) – závěrečná zpráva (PDF 3 210 kB)

 

 • úkol č. VIII/7/11 Nejistoty měření environmentálních pevných matric (čistírenský kal) – závěrečná zpráva (PDF 4 409 kB)

 

 

 • úkol č. VIII/7/13 Nejistoty odběru a stanovení v odpadech – závěrečná zpráva (PDF 3 031 kB)

 

 • úkol č.VIII/7/14 Nejistoty měření ukazatelů odpadních vod vč. vzorkování – závěrečná zpráva (PDF 4 031 kB)

 

 • úkol č. VII/7/16 Nejistoty měření ukazatelů čistírenského kalu vč. vzorkování – závěrečná zpráva (PDF 1 116 kB)

 

 • úkol č. VII/7/17 Nejistoty měření ukazatelů odpadů včetně vzorkování – závěrečná zpráva (PDF 757 kB), přílohy (PDF 3 733 kB)

 

 • úkol č. VII/7/18 Nejistoty měření ukazatelů odpadů včetně vzorkování – závěrečná zpráva (PDF 1 016 kB), přílohy (PDF 3 733 kB)

 

 

Výstupy řešení úkolu Analytika Praha

 • úkol č. VII/17/14 Vypracování a validace analytických metod umožňujících porovnání certifikovaných kalibračních roztoků (nejistota 0,1 – 0,5 % rel.) – zprávy jsou zveřejněny bez příloh: dílčí zpráva (PDF 330 kB), závěrečná zpráva (PDF 223 kB)

 

 • úkol č. VIII/18/18 Případová studie způsobu přípravy matricového kandidátského RM (půdy, kaly) metodou přídavku (“spikování”) sledovaných ukazatelů. Ověření vhodnosti přípravy RM tímto způsobem. – závěrečná zpráva (PDF 327 kB)

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.