Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Úkoly PRM řešené Eurachem-ČR, VŠCHT, CSlab spol. s r.o., Analytika, spol. s r. o.

 

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené Eurachem-ČR, kterými jsou publikace řady Kvalimetrie, jsou k dispozici ke stažení zde.

 

Výstupy z úkolů Programu rozvoje metrologie řešené VŠCHT

 • úkol č. VII/5/06 Metodiky měřicích postupů (potraviny) - závěrečná zpráva (PDF 4 176 kB)
 • úkol č. VII/5/07 Metodiky měřicích postupů (biotické matrice) - závěrečná zpráva (PDF 1 137 kB)
 • úkol č. VIII/5/08 Metodický návod pro tvorbu plánu nejistot kvalifikovaných testů a interpretaci identifikace - metodická příručka (PDF 392 kB)
 • úkol č. VIII/4/12 Zabezpečení činnosti Metrologické a zkušební laboratoře VŠCHT - závěrečná zpráva (PDF 2 588 kB), příloha 1 - Nové postupy pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků potravinách - rešerše (PDF 381 kB), příloha 2 - Uživatelská příručka pro analýzu nejistot (PDF 2 146 kB), příloha 3 - program UNCERTAINTY_MC (XLSM 1 424 kB), příloha 4 - program BIVARIATE (XLS 156 kB)
 • úkol č. VII/14/17 Metrologické postupy v metabolomickém vyšetřování potravin a krmiv - závěrečná zpráva (PDF 1879 kB)

 

Výstupy z řešení úkolů Programu rozvoje metrologie řešené CSlab

 • úkol č. VIII/7/07 Nejistoty vzorkování (odpadní voda 1) - závěrečná zpráva (PDF 1 127 kB)
 • úkol č. IX/4/08 Nejistoty vzorkování (odpadní voda 2) - závěrečná zpráva (PDF 2 083 kB)
 • úkol č. VIII/7/09 Nejistoty vzorkování (odpadní voda 3) - závěrečná zpráva (PDF 3 210 kB)
 • úkol č. VIII/7/11 Nejistoty měření environmentálních pevných matric (čistírenský kal) - závěrečná zpráva (PDF 4 409 kB)
 • úkol č. VIII/7/12 Nejistoty měření pevných matric (sedimenty) - závěrečná zpráva (PDF 4 304 kB)
 • úkol č. VIII/7/13 Nejistoty odběru a stanovení v odpadech - závěrečná zpráva (PDF 3 031 kB)
 • úkol č. VIII/7/14 Nejistoty měření ukazatelů odpadních vod vč. vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 4 031 kB)
 • úkol č. VII/7/16 Nejistoty měření ukazatelů čistírenského kalu vč. vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 1 116 kB)
 • úkol č. VII/7/17 Nejistoty měření ukazatelů odpadů včetně vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 757 kB), přílohy (PDF 3 733 kB)
 • úkol č. VII/7/18 Nejistoty měření ukazatelů odpadů včetně vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 1 016 kB), přílohy (PDF 3 733 kB)
 • úkol č. VII/7/19 Nejistoty měření ukazatelů surové a povrchové vody včetně vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 1 MB) s přílohami 5 (PDF 625 kB) 6 (PDF 208 kB) 7 (PDF 177 kB) a 8 (PDF 186 kB)
 • úkol č. VII/7/21 Nejistoty měření ukazatelů odpadní vody včetně vzorkování - závěrečná zpráva (PDF 509 kB) s přílohami 3-5 (PDF 1,35 MB)

 

Výstupy řešení úkolu Analytika Praha

 • úkol č. VII/17/14 Vypracování a validace analytických metod umožňujících porovnání certifikovaných kalibračních roztoků (nejistota 0,1 - 0,5 % rel.) - zprávy jsou zveřejněny bez příloh: dílčí zpráva (PDF 330 kB), závěrečná zpráva (PDF 223 kB)
 • úkol č. VIII/18/18 Případová studie způsobu přípravy matricového kandidátského RM (půdy, kaly) metodou přídavku (spikování) sledovaných ukazatelů. Ověření vhodnosti přípravy RM tímto způsobem. - závěrečná zpráva (PDF 327 kB)
 • úkol č. VIII/18/19 Případová studie způsobu přípravy matricového RM půda metodou přídavku (spikování) organických analytů v této matrici. Ověření vhodnosti postupu přípravy touto metodou. - závěrečná zpráva (PDF 623 kB)
 • úkol č. VIII/18/20 Případová studie postupu přípravy rostlinného (čaj) matricového kandidátského RM metodou přídavku (spikování) organických analytů (rezidua pesticidů). Ověření vhodnosti přípravy RM touto metodou. - závěrečná zpráva (PDF 570 kB)