ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Vzorové kalibrační postupy a metodiky provozních měření

Úkoly PRM řešené Českou metrologickou společností

V rámci Programu rozvoje metrologie revidovala a vytvořila Česká metrologická společnost od roku 2013 vzorové kalibrační postupy a metodiky provozních měření.

Všechny kalibrační postupy jsou volně k dispozici na stránkách České metrologické společnosti zde.

Metodiky provozních měření (MPM) jsou volně k dispozici na stránkách České metrologické společnosti zde.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.