Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nová verze Modré příručky

Dne 29. 6. 2022 byla v Úředním věstníku EU v částce C 247/1 zveřejněna „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022. Jde o novou verzi příručky, která vychází z předchozích vydání, ale zároveň reflektuje změny v právních předpisech (včetně přijetí nového nařízení o dozoru nad trhem).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=EN

Příručka v českém jazyce ke stažení zde: