ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Nová verze Modré příručky

Dne 29. 6. 2022 byla v Úředním věstníku EU v částce C 247/1 zveřejněna „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022. Jde o novou verzi příručky, která vychází z předchozích vydání, ale zároveň reflektuje změny v právních předpisech (včetně přijetí nového nařízení o dozoru nad trhem).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=EN

Příručka v českém jazyce ke stažení zde:

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.