Nová verze Modré příručky

Kategorie: Aktuality, Aktuality státního zkušebnictví

Dne 29. 6. 2022 byla v Úředním věstníku EU v částce C 247/1 zveřejněna „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022. Jde o novou verzi příručky, která vychází z předchozích vydání, ale zároveň reflektuje změny v právních předpisech (včetně přijetí nového nařízení o dozoru nad trhem).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0629%2804%29&qid=1656487569551

Příručka ke stažení zde.

˂ ZPĚT DO AKTUALIT