Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nové nařízení o strojních zařízeních

Kategorie: 

Dne 15. prosince 2022 dosáhl tým ÚNMZ, který během CZ PRES vedl jednání o novém nařízení o strojních zařízeních, předběžné dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v rámci 3.politického trialogu.
Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.
Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení třetí nezávislou stranou rizik plynoucích z použití určitých tzv. "rizikových" skupin strojních zařízení. Dále nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete pod následujícím odkazem:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-agree-on-safety-requirements-for-machinery-products/