Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Věstník 1998/09

Věstník

ÚŘADU  PRO  TECHNICKOU  NORMALIZACI, METROLOGII

A  STÁTNÍ  ZKUŠEBNICTVÍ

Číslo 9

OBSAH:

 

Část A - Oznámení

 Oddíl 1. České technické normy

 ÚNMZ č. 16/98  o určení harmonizovaných norem                                                                           str.

 ÚNMZ - změna 1 k oznámení č.1/98                                                                                    str.

 ČSNI č. 28/98   o vydání českých technických norem, jejich změn, zrušení a opravy chyb                 str.

                        Upozornění redakce                                                                                       str.

 ČSNI č. 29/98   o schválení evropských a  mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN     str.

 ČSNI č. 30/98   o veřejném projednání návrhů norem ETSI                                                              str.

 ČSNI č  31/98   o vydání norem ETSI                                                                                              str.

 ČSNI č. 32/98   o návrzích na zrušení ČSN                                                                                      str.

 ČSNI č. 33/98   o úkolech tvorby norem zařazených do plánu                                                          str.

 ČSNI č. 34/98   o schválených EN normách a jiných dokumentech (CENELEC) - viz  příloha                      str.

 ČSNI č. 35/98   o veřejném projednání norem EN (CENELEC) - viz  příloha                                              str.

 

Oddíl 2. Metrologie

ÚNMZ č. 11/98  o schválení typů měřidel za II. čtvrtletí 1998                                                           str.

 

Oddíl 3.  Autorizace

ÚNMZ č. 13/98          o udělení autorizace společnosti  ITI TÜV s.r.o., Praha 4                                            str.

ÚNMZ č. 14/98          o udělení autorizace a.s.  Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha               str.

ÚNMZ č. 15/98          o změně názvu Státního zkušebního ústavu lehkého průmyslu

                         v  Českých  Budějovicích                                                                                          str.

Oddíl  4.  Akreditace

ČIA č. 4/98       o vydání osvědčení o akreditaci a o ukončení platnosti  osvědčení o akreditaci                      str.

                        Upozornění redakce                                                                                       str.

Oddíl  5.  Notifikace

ÚNMZ  č.12/98  Informačního střediska WTO o notifikacích Členů Dohody mezi státy ESVO

                         a ČR a smluvních stran                                                                                              str.

 

Oddíl 6. Ostatní oznámení

Část B - Sdělení

Pokyny  prosestavování plánu technické normalizace na rok 1999                                                     str.

Sdělení  ČIA o uzavření Dohody o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů mezi signatáři

Multilaterální dohody EA a Českým institutem pro akreditaci                                                              str.

Sdělení ČIA, o.p.s. o přeměně Českého institutu pro akreditaci na obecně prospěšnou společnost                  str.

Sdělení ČIA, kterým se zveřejňují seznamy subjektů akreditovaných  30.6.1998                                 str.

 

Část C - Převzaté informace