Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Otevřena konzultace k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček

Evropská komise by ráda slyšela názory k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček, který přijala dne 28. 7. 2023. K návrhu je možno poskytnout zpětnou vazbu po dobu 8 týdnů. Veškerá obdržená zpětná vazba bude Evropskou komisí shrnuta a předložena Evropskému parlamentu a Radě s cílem přispět k legislativní diskusi při projednávání návrhu. Přijatá zpětná vazba bude zveřejněna na níže uvedené webové stránce Evropské komise. Osmitýdenní lhůta pro zpětnou vazbu se bude každým dnem prodlužovat, dokud nebude přijatý návrh dostupný ve všech jazycích EU. Webová stránka: Protecting children from unsafe toys and strengthening the Single Market – revision of the Toy Safety Directive (europa.eu)