Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Podpis Memoranda o porozumění v oblasti normalizace mezi ÚNMZ a UkrNDNC

Dne 21. června 2022 podepsali předseda "Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví" a ředitel ukrajinské normalizační organizace "Ukrainian Scientific Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality problems" memorandum o porozumění v oblasti normalizace. Memorandum poskytuje rámec pro spolupráci v konkrétních oblastech normalizace dle potřeb a zájmu obou stran, a to prostřednictvím konzultací, výměny informací a zkušeností, organizace společných setkání pro zainteresované subjekty a expertních studijních pobytů.

Text memoranda je dostupný zde.