Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Portál uvádění výrobků na trh

Kategorie: 

Vážení,
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spouští nový portál Uvádění výrobků na trh. Tento portál poskytne uživatelům podrobné informace z oblasti zkušebnictví, metrologie a standardizace a pokrývá tak tedy agendu technické harmonizace. Portál je určen nejen pro malé a střední podniky, ale poskytne ucelené informace zkušebnám, odborníkům ve standardizaci, spotřebitelům a výrobcům a dalším zainteresovaným stranám.
Přístup k portálu je bezplatný pro všechny uživatele.