Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Úkol 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů (Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014) za 1. pol. roku 2015.

Poradní orgány:

Rada pro technickou normalizaci/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Rada pro metrologii/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Normalizační výbor/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Komise pro posuzování shody/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Placení a zasmluvnění poradci:

ÚNMZ těchto služeb nevyužívá.

Poradenské služby:

ÚNMZ těchto služeb nevyužívá.

Advokáti a advokátní kanceláře:

Mgr. Jan Soukup/poskytování právních služeb/ celková odměna vč. DPH - 566 280 Kč

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc./poskytování právních služeb/celková odměna vč. DPH - 50 000 Kč

Podrobnější informace o zaměření poradních orgánů, včetně seznamu jejich členů je vystavena na stránkách Úřadu na následujícím odkazu: poradni-organy-predsedy-uradu

Plnění úkolu 2.4.3. Zveřejňování prodeje a pronájmu majetku státu (Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014).

Nabídka prodeje a pronájmu nepotřebného majetku je ÚNMZ zveřejňována na Úřední desce, jak v elektronické tak i ve fyzické podobě. Zároveň je nabídka zveřejňována na centrální adrese spravované Českou poštou.

Aktualizováno ke dni: 15. 02. 2016