Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Úkol 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů (Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014) za rok 2016.

Poradní orgány:

Rada pro technickou normalizaci/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Rada pro metrologii/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Normalizační výbor/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Komise pro posuzování shody/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Podrobnější informace o zaměření poradních orgánů, včetně seznamu jejich členů je vystavena na stránkách Úřadu na následujícím odkazu: poradni-organy-predsedy-uradu

Placení a zasmluvnění poradci:

ÚNMZ těchto služeb nevyužívá.

Poradenské služby:

ÚNMZ těchto služeb nevyužívá.

Advokáti a advokátní kanceláře:

Mgr. Jan Soukup/poskytování právních služeb/ celková odměna vždy vč. DPH                     151.976,- Kč

Advokátní kancelář Petržílek                                                                                         48.400,- Kč

JUDr. Josef Staša                                                                                                       150.000,- Kč

JUDr. Jakub Král                                                                                                        349.000,- Kč

Plnění úkolu 2.4.3. Zveřejňování prodeje a pronájmu majetku státu (Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014).

Nabídka prodeje a pronájmu nepotřebného majetku je ÚNMZ zveřejňována na Úřední desce, jak v elektronické tak i ve fyzické podobě (viz uredni-deska). Zároveň je nabídka zveřejňována na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (viz: https://nabidkysi.uzsvm.cz/)

 

Aktualizováno ke dni:   30. 6. 2017