Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vyřízené žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled dotazů a dopovědí:

Notifikace Pravidel umisťování reklamy I

Notifikace Pravidel umisťování reklamy II

notifikace zákona č. 66-2017

notifikace zákona č. 262-2019 Sb

stanovisko k návrhu francouzského zákona o boji proti nenávistnému obsahu na internetu ze srpna 2019

stažení notifikace technického předpisu Evropské komisi č. 2016-664-CZ

údaje o skutečném spotřebovaném množství paliva pro účel dle § 1 vyhlášky č. 413-2003 Sb

údaje o skutečném spotřebovaném množství paliva pro účel dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48-2008 Sb

Autorizace k ověřování rychloměrů I

Autorizace k ověřování rychloměrů II

Autorizace k ověřování rychloměrů III

Oprava Sbírky zákonů

Platnost normy OIML R 9l l990(E)

Stažení notifikace č. 2016-664-CZ

Závaznost ČSN

 

01 ČSN 73 1901

02 zákon o střetu zájmů

03 sklolaminátové desky

04 Smluvní vztahy

05 stanoviska Evropské komise

06 stanoviska Evropské komise II

07 umisťování dopravních značek

08 původ zákona č. 22-1997 Sb. a NV č. 173-1997 Sb.

09 autor ČSN 73 4201

10 Jazyk ve kterém jsou vydávány normy

11 plnění povinností z nařízení EU 765-2008

12 Překlad normy

13 Organizační struktura úřadu

14 Žádost o poskytnutí technické normy ČSN 73 0039

15 Žádost o poskytnutí technických norem ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409

16 Žádost o poskytnutí technické normy ČSN 01 6910 (2014)

17 Vymáhání daňových nedoplatků

18 Osvědčení o způsobilosti pracovníků AMS

19 Kde je možné získat opatření obecné povahy

20 ČSN EN 15544

21 Notifikace novely zákona o léčivech

Archiv dotazů a odpovědí

Přehled dotazů

01-V.K.-informace o subjektu-dotaz

02-D.D.-směrnice 98-34-ES-dotaz

03-L.M.-hospodaření-dotaz

04-P.Č.-nakládání s elektroodpadem-dotaz

05-F.N.-normy ČSN-dotaz

06-L.V.-výklad pojmu výrobce-dotaz

07-J.M.-ČSN-dotaz

08-J.M.-ČSN ve stavebnictví-dotaz.pdf

09-M.V.-ČSN ve stavebnictví-dotaz

10-M.V.-ochranná zábradlí-dotaz

Přehled odpovědí

01-V.K.-informace o subjektu-odpoved

02-D.D.-směrnice 98-34-ES-odpověď

03-L.M.-hospodaření-odpověď

04-P.Č.-nakládání s elektroodpadem-odpověď

05-F.N.-normy ČSN-odpověď

06-L.V.-výklad pojmu výrobce-odpověď

07-J.M.-ČSN-odpověď

07-J.M.-ČSN-odpověď 2.pdf

08-J.M.-ČSN ve stavebnictví-odpověď.pdf

09-M.V.-ČSN ve stavebnictví-odpověď

10-M.V.-ochranná zábradlí-odpověď