Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Publikace: „Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru.

V rámci úkolů PRZ byla vydána Publikace: „Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru. Postupy hospodářských subjektů. Služby zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací České republiky - členského státu EU - pro hospodářské subjekty. Verze 2023“.

Tato publikace má za účel zvýšení informovanosti výrobců, o uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru, a dalších hospodářských subjektů (zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři), sídlících v zemích Evropského hospodářského prostoru, zejména pak sídlících v ČR, dále je užitečná pro pracovníky autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací, poskytovatelů služeb kompletního vyřízení objednávek i konečným uživatelům výrobků. Dále může být užitečná i pro sdružení hospodářských subjektů, školicí a výukové organizace a instituce, orgány státní správy a konečně i pro ostatní odbornou veřejnost.