Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Elektrická zařízení nízkého napětí.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU
32014L0035 (PDF 875 kB) 


Příručka pro dodávání (prodej) elektrických zařízení na trh EU

Odkazy na oblast RoHS

Odkazy na oblast Ekodesignu