Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. /PDF 6 MB/ o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (2014/32/EU)

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody měřidel

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU