Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Přepravitelná tlaková zařízení.

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. (PDF 779 kB), o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody tlakových nádob na přepravu plynů

Evropská unie

Český překlad relevantní směrnice EU

32010L0035 (PDF 135 kB)

Další důležité informace

Odlišnosti od Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které jsou oznámeny daným státem:

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html