Přepravitelná tlaková zařízení.

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. (PDF 779 kB), o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody tlakových nádob na přepravu plynů

Evropská unie

Český překlad relevantní směrnice EU

32010L0035 (PDF 135 kB)

Další důležité informace

Odlišnosti od Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které jsou oznámeny daným státem:

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.