Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Rádiová zařízení

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody rádiových zařízení

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU