Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Spotřebiče plynných paliv.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody spotřebičů plynných paliv

Evropská unie