Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Stěhování ÚNMZ do nových prostor a omezení provozu v důsledku stěhovacích prací

Kategorie: 
stěhování

3. července

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) oznamuje, že z důvodu plánované rekonstrukce budovy Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 se s účinností od 3. srpna 2020 stěhuje do nových prostor, na adresu Na Žertvách 132/24, Praha 8. Veškerá telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají nezměněny.

Stěhovací práce budou probíhat v termínu 24. – 31. července 2020 a z tohoto důvodu nelze zajistit běžný provoz.  Plný provoz Úřadu bude zahájen dne 3. srpna 2020.

Pracoviště ÚNMZ se nově nachází na adrese: Na Žertvách 132/24, Praha 8;

Sídlo ÚNMZ zůstává nezměněno: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1;

Jako fakturační adresu a sídlo pro úřední dokumenty (smlouvy apod.) je nutno vždy uvádět adresu: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1;

Jako korespondenční a zasílací adresu pro veškeré písemnosti (tedy i pro zasílání faktur aj.) prosím používejte: Na Žertvách 132/24, Praha 8;

Spolu s ÚNMZ se na novou adresu Na Žertvách 132/24 přestěhuje i Česká agentura pro standardizaci, která má sídlo ve stejném objektu Biskupský dvůr 1148/5. Rekonstrukce objektu je plánovaná na dobu 2 let. Poté se oba subjekty přemístí zpět na adresu svého sídla.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Viktor Pokorný
Předseda ÚNMZ