ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Study visit of Serbian experts in Prague

Kategorie: 

Study visit of Serbian experts in Prague

On 6 - 8 November 2019, the last of the study visits of experts from the Serbian Institute for Standardization is organized as part of the implementation of the Czech Development Cooperation (Aid for Trade) project "Support for improvement and development of the quality infrastructure sector in Serbia" of which the ÚNMZ is the implementer.

The main objective of the study stay is to acquire information and experience concerning the use of information portals and databases in the development of standards, promotion and marketing in the field of standardization, cooperation with educational institutions in the development of standards and educational activities focused on standardization. for standardization. In addition, Serbian experts will be provided with information regarding the process of creation and operation of the Information Portal Technical Regulations and Standards available on the ÚNMZ website.

More detailed information about the project can be found here.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.