ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Světový den metrologie - 20. května

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2021 je Měření pro zdraví. Toto téma bylo vybráno za účelem vytvoření povědomí o důležitých rolích, které hraje měření pro zdraví, a tedy pro pocit pohody každého z nás.

V širším měřítku hraje metrologie, jakožto věda o měření, stěžejní roli ve vědeckých objevech a inovacích, v průmyslové výrobě a mezinárodním obchodě, v ochraně globálního prostředí a také při zlepšování kvality života.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti národů. Konvence stanovila rámec pro globální spolupráci v metrologii a v jejích průmyslových, obchodních a společenských aplikacích. Původním cílem Metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření, která dnes zůstává stejně tak důležitou jako v roce 1875.

Projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

Více zde http://www.worldmetrologyday.org/

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.