Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Světový den metrologie - 20. května 2023 - Měření pro globální potravinový systém

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické úmluvy – celosvětová jednotnost měření – zůstává dnes stejně důležitý jako v roce 1875. Tato úmluva je od té doby základem celosvětového soudržného systému měření, základem vědeckých objevů a inovací, průmyslové výroby a mezinárodního obchodu, jakož i zlepšování kvality života a ochrany globálního životního prostředí.

Význam tohoto systému a měření vůbec připomíná letošní Světový den metrologie svým tématem; to se zabývá měřením, podporující globální potravinový systém. Téma bylo vybráno kvůli rostoucím výzvám změny klimatu a globální distribuci potravin ve světě s neustále rostoucí populací.

Dostatek potravy patří mezi základní podmínky života a tudíž je zajištění přístupu k bezpečným a dostupným potravinám jednou z hlavních výzev pro vlády na celém světě a také pro zemědělce a výrobce potravin. V roce 2021 měl obchod s potravinami hodnotu 22 bilionů USD a představoval přibližně 20 % veškerého světového obchodu.

Všeobecně se uznává, že vyčerpávání přírodních zdrojů a dopad změny klimatu představují pro globální potravinový systém velké výzvy s cílem dosažení světa bez hladu a s všeobecným přístupem k čisté vodě. Tento cíl byl zařazen mezi cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů. Nasnadě je potom téma Světového dne metrologie 2023 a připomenutí důležitosti práce na všech úrovních metrologie.

Tématu Světového dne metrologie jsou věnovány i dva články v čísle 2/2023 časopisu Metrologie (https://www.unmz.cz/metrologie/casopis-metrologie/).

Vice zde: https://www.worldmetrologyday.org