Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Světový den metrologie - 20. května

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2022 je Metrologie v digitální éře. Toto téma bylo vybráno z důvodu stále se zvětšujícího vlivu digitálních technologií na současnou společnost, který přináší revoluci i v metrologické komunitě. Jedná se o jeden z nejzajímavějších trendů dneška.

V širším měřítku hraje metrologie, jakožto věda o měření, stěžejní roli ve vědeckých objevech a inovacích, v průmyslové výrobě, v mezinárodním obchodě, při zlepšování kvality života a také při ochraně životního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti států. Konvence stanovila rámec pro globální spolupráci v metrologii a v jejích průmyslových, obchodních a společenských aplikacích. Původním cílem Metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření, která dnes zůstává stejně tak důležitou jako v roce 1875.

Projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

Více zde http://www.worldmetrologyday.org/