Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Transformace WELMEC

V roce 2020 byl ukončen přechod mezinárodního sdružení pro legální metrologii WELMEC na právnickou osobu podle německého právního řádu WELMEC e.V. Zakládající zasedání WELMEC e.V. se konalo již v listopadu 2019, po ukončení všech nutných právnických a administrativních úkonů se 29. září 2020 konalo (on-line formou) první zasedání WELMEC e.V., na němž byl předsedou této neziskové asociace zvolen RNDr. Pavel Klenovský, zástupce České republiky ve Výboru WELMEC e.V. nominovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
V lednu 2021 WELMEC spustil nové webové stránky, a to na dosavadní adrese https://www.welmec.org/. Na webových stránkách jsou uvedeny informace o legální metrologii v rámci EU, o činnosti WELMEC a jednotlivých pracovních skupin WELMEC. Na uvedených stránkách jsou zveřejněny také všechny návodové a informační dokumenty a korespondenční tabulky vydané WELMEC.