Usnadnění volného pohybu zboží

Kategorie: Aktuality

S cílem napomoci občanům i příslušným národním orgánům členských států EU plně využívat potenciál jednotného evropského trhu a zajistit jednotné provádění pravidel o volném pohybu zboží přijala Evropská komise v březnu 2021 níže uvedené pokyny:

˂ ZPĚT DO AKTUALIT