ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Vydání revize směrnice o jednotkách měření

Informace

Dne 24.7. 2019 byla v Úředním věstníku EU vydána směrnice Komise (EU) 2019/1258, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.

Na 26. zasedání CGPM v roce 2018 byly přijaty nové definice základních jednotek SI. Tyto nové definice vycházejí z nové zásady fixování číselných hodnot určujících konstant a jsou účinné od 20. května 2019. Nové definice mají zlepšit dlouhodobou stabilitu a hodnověrnost základních jednotek SI, jakož i přesnost a srozumitelnost měření, a dále odrážejí nejnovější vývoj vědy o měření a etalonů. Z těchto důvodů byla revidována i směrnice 80/181/EHS o jednotkách měření. Revize směrnice vstoupí v platnost 13. srpna 2019, následně bude převzata i do českého právního řádu.

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.