Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zřízení Fóra na vysoké úrovni pro evropskou normalizaci

Kategorie: 

V polovině září 2022 Evropská komise zveřejnila rozhodnutí o zřízení Fóra na vysoké úrovni pro evropskou normalizaci avizované ve Strategii EU pro evropskou normalizaci vydané Evropskou komisí v únoru 2022.

Fórum na vysoké úrovni pro evropskou normalizaci (dále jen Fórum) bude tvořeno 60 odborníky z řad zástupců členských států EU a zemí EHP, evropských normalizačních organizací a národních normalizačních orgánů, průmyslu a občanské společnosti, včetně spotřebitelských organizací a zúčastněných stran v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, a akademické obce. Úkolem Fóra bude bude poskytovat Evropské komisi poradenství ve všech záležitostech souvisejících s normalizací, koordinovat účinné zastupování evropských zájmů na (mezinárodních) normalizačních fórech a určovat a provádět priority normalizace. Výběr členů Fóra, s výjimkou orgánů členských států a jiných veřejných subjektů, bude probíhat prostřednictvím veřejné výzvy k podávání přihlášek, která bude zveřejněna v následujících týdnech v rejstříku expertních skupin Evropské komise. Činnost Fóra bude řízena zástupcem Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW).