Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Pracovní orgány Evropské komise

ÚNMZ zajišťuje zastoupení ČR v pracovních orgánech Evropské komise - komitologických výborech a expertních skupinách zřízených evropskými právními předpisy, které spadají do působnosti Úřadu. Seznam těchto pracovních orgánů včetně kontaktních osob je uveden na stránce věnované přímo účasti na uvedených jednáních.

Podrobnější informace o náplni jednání pracovních orgánů EK je možné získat na adrese radaeu@unmz.cz.

 

Složení Evropské komise

Aktuální sbor Evropské komise byl schválen Evropským parlamentem 22. října 2014 a svého mandátu se ujal 1. listopadu 2014. Předseda kolegia Jean-Claude Juncker provedl změny v organizačním členění EK a jednotlivé komisaře stanovil vedoucími projektových týmů zodpovídajících za určité tematické portfolio.

Podrobnosti o personálním složení EK, jejím způsobu práce i rozdělení portfolií mezi komisaře jsou popsány v podrobném dokumentu EK (PDF; 324 kB) a samozřejmě také na webových stránkách EK.

 

Pracovní program Evropské komise

Dne 24. 10. 2017 zveřejnila Evropská komise svůj pracovní program pro rok 2018. Pracovní program se skládá z politického sdělení, ve kterém EK definuje své priority do konce svého mandátu v roce 2019, a pěti příloh obsahujících:  

  • seznam klíčových nových legislativních a nelegislativních návrhů, které EK předloží do konce svého mandátu – EK plánuje předložit celkem 26 nových iniciativ, které se zaměřují na dokončení 10 priorit stanovených v politických směrech jejího předsedy
  • stávající právní úpravu, kterou během roku 2018 EK podrobí přezkumu v rámci programu REFIT,
  • již předložené návrhy, kterým by měla být dána priorita v rámci jejich projednávání,
  • projednávané legislativní návrhy, které EK plánuje do dubna 2018 stáhnout,
  • právní předpisy, které má EK v úmyslu zrušit.

Text pracovního programu Evropské komise pro rok 2018, včetně všech příloh, naleznete zde.

 

Zpráva o stavu EU

Předseda Evropské komise J. C. Juncker přednesl dne 12.9.2018 na půdě Evropského parlamentu svůj každoroční projev o stavu Unie, ve kterém informoval o plánovaných iniciativách a shrnul vývoj za uplynulé období. Projev byl zároveň posledním v rámci mandátu stávající Evropské komise, který vyprší na jaře roku 2019.

Proslov předsedy EK a samotnou zprávu o stavu EU naleznete zde.

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti