Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh /PDF 4,1 MB/ 

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility:

 

Níže uvedené subjekty byly autorizovány podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ale dosud nejsou oznámeny k činnostem při posuzování shody výrobků z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a nařízením vlády č. 117/2016 Sb.  

  • AO 201 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. 
  • AO 202 - Strojírenský zkušební ústav, s. p. 
  • AO 211 - TÜV SÜD Czech s. r. o.
  • AO 224 - Institut pro testování a certifikaci, a. s. 
  • AO 266 - Vojenský technický ústav, s. p. 

 

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU 
31989L0336 (PDF 86 kB)

31993L0068 (PDF 211 kB)

32004L0108 (PDF 1,62 MB)

32014L0030 (PDF 971 kB)

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti