Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Konzultace k evropskému dodavatelskému řetězci v oblasti polovodičů

Konzultace k evropskému dodavatelskému řetězci v oblasti polovodičů

(European semiconductor value chain consultation)

  •   Zahájení: 10. 10. 2022
  •   Ukončení: 11. 11. 2022

Evropská komise a členské státy zahájily konzultaci o dodavatelském řetězci polovodičů sestávající ze dvou průzkumů, jednoho pro dodavatele a druhého pro koncové uživatele polovodičů. Komise výsledky konzultací bude analyzovat a ve spolupráci s Evropskou skupinou odborníků na polovodiče (ESEG) navrhne monitorovací mechanismus, který bude zahrnovat identifikaci vhodných indikátorů včasného varování před budoucími výpadky v dodavatelském řetězci a tím předcházet krizím v dodávkách polovodičů.

Dne 8. února 2022 zveřejnila Komise doporučení, které má umožnit rychlé a koordinované sledování evropského dodavatelského řetězce polovodičů se zaměřením na rizika, která mohou narušit, ohrozit nebo negativně ovlivnit jejich dodávky. Na základě tohoto doporučení by měl být připraven stálý mechanismus monitorování dodavatelského řetězce polovodičů navržený podle nařízení o čipech (návrh nařízení).

Zúčastnit průzkumu na stránkách Evropské komise se mohou jak výrobci (zde), tak i koncoví uživatelé (zde).