Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Měníme korporátní identitu

Kategorie: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) začne od 24. 2. 2020 používat novou podobu jednotného vizuálního stylu.

Nový logotyp je snadno identifikovatelný a zapamatovatelný. Skládá se z obrazové části symbolu a textové časti názvu úřadu. Symbol je však možné užívat i samostatně. „ Nosným motivem loga je symbol ozubeného kola, které je základní konstrukční součástí převodovek a dalších strojů, zrcadlí technické zaměření úřadu a zdůrazňuje tak naše poslání zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii“ říká Mgr. Viktor Pokorný, předseda ÚNMZ.

Dosavadní logo používá ÚNMZ od roku 1993. Jeho podoba je z hlediska identity a komunikace úřadu navenek zastaralá a neodpovídá současným standardům. Úřad od nové značky očekává, že se stane efektivním nástrojem komunikace s cílovými skupinami a bude lépe prezentovat úřad v ČR i v zahraničí.

Spolu s novým logem nasazuje ÚNMZ i nové webové stránky. „Při jejich tvorbě jsme kladli důraz na jednoduchost, přehlednost a lepší orientaci v nabízených službách pro návštěvníka webu“ doplňuje Viktor Pokorný.

Věříme, že nová identita bude vnímána pozitivně a úřadu bude sloužit po dlouhá léta.